โมเลกุลแสดงสัญญาในการป้องกันโรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสันมีลักษณะเฉพาะโดยโปรตีนจำเพาะในเซลล์ของมนุษย์ ‘การพับผิด’ ซึ่งมันจะกลายเป็นการรวมตัวและทำงานผิดปกติ โปรตีน อัลฟา-ซีนิวคลีอีน มีมากในสมองของมนุษย์ทั้งหมด หลังจากการพับผิด มันจะสะสมเป็นมวลขนาดใหญ่ เรียกว่าร่างของลูวี่ มวลเหล่านี้ประกอบด้วยมวลรวมที่เป็นพิษต่อเซลล์สมองที่ผลิตโดปามีน

ทำให้พวกเขาตาย การส่งสัญญาณโดปามีนที่ลดลงทำให้เกิดอาการของโรคพาร์กินสัน เนื่องจากสัญญาณที่ส่งผ่านจากสมองไปยังร่างกายมีเสียงดัง นำไปสู่อาการสั่นที่โดดเด่นในผู้ประสบภัยความพยายามก่อนหน้านี้ในการกำหนดเป้าหมายและล้างพิษการเสื่อมสภาพของระบบประสาทที่เกิดจาก αS ได้เห็นนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์คลังเปปไทด์จำนวนมาก (สายโซ่สั้นของกรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน) เพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดในการป้องกันการบิดเบือนของ αS จาก 209,952 เปปไทด์ที่คัดกรองในงานก่อนหน้านี้โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ Bath เปปไทด์ 4554W แสดงให้เห็นสัญญามากที่สุดโดยยับยั้ง αS จากการรวมตัวในรูปแบบโรคที่เป็นพิษในการทดลองในห้องปฏิบัติการในสารละลายและในเซลล์ที่มีชีวิต