โปรตีนที่ฟื้นฟูเซลล์ตรวจจับเสียงที่เสียหายในหู

โปรตีนคู่หนึ่งที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำเมื่อเซลล์ตรวจจับเสียง เรียกว่า เซลล์ขน เกิดขึ้นในหูชั้นในของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โปรตีนที่อธิบายไว้ในรายงานที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนในeLifeอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาในอนาคตเพื่อฟื้นฟูการได้ยินในผู้ที่หูหนวกที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ สัญญาณระดับโมเลกุลที่กระตุ้นการก่อตัวของเซลล์ขนที่รับรู้และส่งเสียงมาเป็นเวลานาน

เซลล์ขนเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญในการสูญเสียการได้ยิน และการรู้มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาของพวกเขา จะช่วยให้เราหาวิธีที่จะทดแทนเซลล์ผมที่ได้รับความเสียหายได้ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ยิน การสั่นของเสียงเดินทางผ่านโครงสร้างกลวงคล้ายเปลือกหอยทากที่เรียกว่าคอเคลีย เยื่อบุด้านในของคอเคลียเป็นเซลล์ตรวจจับเสียงสองประเภท คือ เซลล์ขนด้านในและด้านนอก ซึ่งถ่ายทอดข้อมูลเสียงไปยังสมอง ประมาณ 90% ของการสูญเสียการได้ยินทางพันธุกรรมเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเซลล์ขนหรือความเสียหายต่อเส้นประสาทหูที่เชื่อมต่อเซลล์ขนกับสมอง อาการหูหนวกเนื่องจากการสัมผัสกับเสียงดังหรือการติดเชื้อไวรัสบางอย่างเกิดจากความเสียหายต่อเซลล์ขน เซลล์ขนของมนุษย์ไม่สามารถงอกใหม่ได้ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกชนิดอื่นๆ ดังนั้น เมื่อเซลล์ขนได้รับความเสียหาย การสูญเสียการได้ยินก็มักจะเกิดขึ้นอย่างถาวร