โครงสร้างเชิงพื้นที่มีอิทธิพลต่อการวิวัฒนาการของมะเร็ง

การกำหนดลักษณะทาง ลักษณะ หรือรูปแบบของวิวัฒนาการของเนื้องอกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพยากรณ์ทางคลินิกและการปรับการรักษามะเร็งให้เหมาะสม ในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบว่าโครงสร้างเชิงพื้นที่มีอิทธิพลต่อการวิวัฒนาการของเนื้องอก กลุ่มได้พัฒนาแบบจำลองการคำนวณที่มีความยืดหยุ่นในการจำลองโครงสร้างเชิงพื้นที่ทางเลือกและประเภทของการแพร่กระจายของเซลล์

จากนั้นจึงทำการจำลองหลายพันรายการด้วยโครงสร้างและค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลการจัดลำดับ DNA ที่ล้ำสมัยล่าสุดจากเนื้องอกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริง โครงสร้างเชิงพื้นที่ที่หลากหลายของเนื้องอกในมนุษย์สามารถทำให้เกิดวิวัฒนาการได้หลากหลายรูปแบบ การคาดคะเนแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับข้อมูลทางคลินิกสำหรับชนิดของมะเร็งที่มีโครงสร้างตรงกัน ความท้าทายที่สำคัญในการวิจัยโรคมะเร็งคือการอนุมานคุณสมบัติของเนื้องอกโดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมที่จำกัด เพื่อให้เข้าใจปัญหานี้ ให้พิจารณาการเปรียบเทียบกีฬา สมมติว่าคุณได้รับการบอกเล่าเพียงคร่าวๆ หัวหน้าทีม ทีม A ยิงได้เป็นสองเท่าของทีม B คุณช่วยหาหน่อยได้ไหมว่าทีม A ดีกว่าทีม B มากแค่ไหน คุณจึงสามารถทำนายผลการแข่งขันในอนาคตได้