โครงข่ายประสาทเทียมแบบใหม่ที่ช่วยไขความซับซ้อนของสมอง

การคำนวณขั้นสูงที่นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับความซับซ้อนของโครงสร้างและการทำงานของสมองที่อาจช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะที่ซับซ้อนนี้ ทั้งในด้านสุขภาพและโรค เทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถระบุและค้นหาเซลล์แต่ละเซลล์ในเนื้อเยื่อได้ นอกจากนี้เรายังสามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ผลิตโดยเซลล์แต่ละเซลล์ในเนื้อเยื่อ

สมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นซับซ้อนและประกอบด้วยเซลล์หลายล้านถึงหลายแสนล้านเซลล์ และเมื่อวิเคราะห์แล้ว พวกมันจะสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล ความท้าทายคือการพัฒนาวิธีการรวมข้อมูลในชุดข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสร้างแบบจำลองที่สะท้อนถึงการทำงานของอวัยวะได้อย่างน่าเชื่อถือ วิธีการคำนวณขั้นสูงและซับซ้อนอื่นๆ ที่ทำให้โมเดลมีความเข้มงวดมากขึ้น วิธีอื่นๆ กับชุดข้อมูลสมองที่มีอยู่ของหลอดรับกลิ่นของเมาส์ และเริ่มเห็นรูปแบบที่น่าสนใจมากในสถาปัตยกรรมและการทำงานของเซลล์ของสมอง