เมืองประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในหุบเขาอันเขียวขจี

พาโร ทักซังหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดรังเสือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูฏาน ภูฏานทอดสมออยู่ที่ปลายด้านตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย แสดงถึงธรรมชาติของแม่ที่ดีที่สุด ถ่ายภาพป่าทึบ หุบเขาลึก และยอดเขาที่ทะลุทะลวงเมฆโดยทั่วไปแล้ว ผู้เดินทางจะลงจอดที่ Paro ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งเดียวในประเทศ

เมืองประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในหุบเขาอันเขียวขจี ล้อมรอบด้วยวัดและอารามในศาสนาพุทธโบราณที่โดดเด่นที่สุดคือ Paro Taktsang (หรือที่เรียกว่าวัดรังเสือ) ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดูเหมือนจะเกาะติดกับหน้าผาในหุบเขาพาโร ตอนบน วัดจากสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีส่วนหน้าอาคารสีขาว โดมเคลือบทองและสนิมแดง ตั้งอยู่ข้างเครือข่ายถ้ำที่เรียกว่าสถานที่ทำสมาธิศักดิ์สิทธิ์ การแสวงบุญที่วัดเป็นเวลาสองชั่วโมงที่สูงชันเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ผลตอบแทนที่ไม่อาจลืมเลือน